Františkovy Lázně 1992

Františkovy Lázně 18.- 25.7.1992      

1. mezinárodní kongres AEH
1. mezinárodní kongres AEH

Kongresu se zúčastnilo 69 esperantistů – invalidů se svými doprovody a další přátelé. Z invalidů bylo pět vozíčkářů, čtyři nevidomí, 11 tělesně postižených, tři neslyšící a 13 postižených civilizačními nemocemi. Účastníci byli z osmi zemí. Kromě kongresových jednání byly na programu zajímavé přednášky, z nichž přednáška prof. Jaroslava Mráze o Janu Amosu Komenském, která měla velký úspěch, je i na těchto webových stránkách. Byl založen Mezinárodní klub E-invalidů, protože ještě v té době roku 1992 nesměli být členy české organizace západní cizinci. Vycházky i autobusové výlety do okolí a do Karlových Varů, jakož i kulturní večery se účastníkům líbily.

Josef Vaněček
Josef Vaněček
Franzensbad 1914
Franzensbad 1914
Pamětní deska
Františkovy Lázně