Setkání s esperantem

Zveme vás na setkání, které proběhne v rámci multikulturního týdne v Pardubicích, na Příhrádku v prostorách čítárny krajské knihovny, a to 20.5.2024 od 16h do 17:30h Většina lidí se již někdy s pojmem esperanto setkala. Jak ale tento uměle vytvořený jazyk zní? Má vlastní kulturu? Jak se daří esperantskému hnutí? Co vede zájemce k tomu, aby se […]