PŘIHLÁŠKA NA KONGRES V LILLE

Přihlašuji se k účasti na zájezdu na 100. světovém kongesu esperanta ve francouzském Lille, pořádaném AEH ve dnech 24.7. – 2.8.2015

Jméno a příjmení: __________________________________dat. nar.:_________________

Adresa bydliště:____________________________________________________________

UEA kód ________________

na rok 2015 budu platit čl.příspěvek UEA : ano – ne

průkaz zdravotního postižení: ano – ne

člen ČES: ano – ne č.________________ člen AEH: ano – ne č. ________________

Telefon ___________________ Internetová adresa ______________________________

Číslo pasu nebo obč. průkazu, který bude použit na cestu ____________________________

Objednávám

  • – dopravu autobusem ano – ne
  • – ubytování poskytované UEA ano – ne
  • – cestovní pojištění u pojišťovny ČSOB ano – ne

Podpis: _______________________