Vítejte

Drážďany

Vítejte na stránkách Svazu zdravotně postižených esperantistů se sídlem v Pardubicích
„esperanto-aeh.eu“

Svaz zdravotně postižených esperantistů (esperantem AEH) založený v roce 1990 jako jediná organizace svého druhu v České republice a v Evropě.

Sdružuje zdravotně postižené, starší a sympatizující občany, kteří ovládají, studují nebo se chtějí učit mezinárodní jazyk esperanto.

Pořádá pravidelné víkendové a týdenní semináře jako doplňkovou formu písemných kurzů pro zdokonalování konverzační praxe.

Pomáhá při seberealizaci invalidních občanů a dosažení jejich důvěry ve vlastní schopnosti.

Umožňuje navázat styky s lidmi stejně postiženými, stejného osudu a se stejnými zájmy ve všech zemích, s lidmi toužícími po přátelských vztazích.

Má nyní 160 členů, z toho 30 v 17 zemích mimo Českou republiku.

Stát se členem může každý kdo podá písemnou přihlášku, zachovává stanovy Svazu, aktivně se účastní života Svazu nebo jej podporuje materiálně.

Vydává a rozesílá pravidelně měsíčně během celého roku časopis Informilo a čtvrtletně jeho kulturní přílohu Antaǔen.

Předplatné činí 200Kč, členský příspěvek je dobrovolný.

Předseda SZPE:   Lenka Angelová

Vedoucí Mezinárodního klubu AEH: Pavol Petrik