Jarmila Rýznarová

Jarmila Rýznarová

Jarmila Rýznarová (1929 – 2020) 5. prosince 2020 zemřela čestná členka ČEA Jarmila Rýznarová z Pardubic. Narodila se 13. prosince 1929 jako Jarmila Urbanová. Dva roky studovala v obchodní škole v Pardubicích, potom absolvovala další pedagogické kurzy a složila státní zkoušky z psaní strojem a těsnopisu. Práci jako úřednice našla v různých podnicích. Měla postupně tři manžele: Miroslav Rybáček […]

Jaroslav Mráz

Jaroslav Mráz narodil se 30. 4. 1933, zemřel 12. 1. 2005. Esperantistou byl od roku 1949. V letech 1951 – 1956 studoval na filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze český a ruský jazyk a literaturu. Pracoval jako profesor na gymnaziu v Prachaticích, později v Rokycanech, v letech 1972 – 1976 na Pedagogické fakultě v Plzni. […]

Esperantský básník MUDr. Stanislav Schulhof

MUDr. Stanislav Schulhof (12. listopad 1864 Horní Bradlo-Lipka, Pardubický kraj – 18. srpen 1919 Pardubice) byl českým esperantistou, zubním lékařem v Pardubicích, esperantským a českým básníkem, zakladatelem Klubu esperantistů v Pardubicích. Spolu se svými přáteli byl nositelem bohatého kulturního života v tomto městě.Narodil se v osadě Lipka, nyní patřící do obce Horní Bradlo v Pardubickém […]

František Vladimír Lorenc

Je možné, aby se člověk za svůj jediný život naučil 80 až 104 cizích řečí a různých nářečí? Víte, že se takový člověk narodil v naší zemi a v mládí žil poblíž města Čáslav a že jeho rodný domek ještě existuje ? Víte, že v Brazílii je tento člověk uctíván jako největší jazykovědec na světě a který tam […]

Komenský – z Wikipedie

Jan Amos Komenský, latinsky Iohannes Amos Comenius, německy Johann Amos Comenius (28. března 1592, jihovýchodní Morava – 15. listopadu 1670, Amsterdam) byl poslední biskup Jednoty bratrské a jeden z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů. Během svého života si získal renomé především jako pedagog, resp. teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru. Byl jediným […]