Josef Vaněček

Josef Vaněček byl český esperantista, zakladatel, předseda a čestný předseda Svazu zdravotně postižených esperantistů. Narodil se 7. ledna 1923 v Děvíně u Bratislavy, zemřel 8. ledna 1998 v Pardubicích. Po základní škole v Trnavě absolvoval reálné gymnázium v Brně, kurz elektrotechniky na technické fakultě v Brně. Hned po druhé světové válce vstoupil do armády. Po absolutoriu na vojenské důstojnické škole […]