Kladno

Kongres se konal od 9. – 16.7.1994

Kongresu se zúčastnilo na 70 účastníků z 9 zemí třech kontinentů. Kromě plenárních zasedání proběhla jednání ve čtyřech odborných skupinách, která se zabývala závažnými otázkami z výuky esperanta, z vydávání esperantské literatury a tisku i diskuse týkající se klubové činnosti zdravotně postižených občanů za pomoci esperanta na mezinárodní úrovni.

Po schůzích odpolední výlety: Lidice, kulturní program v Praze, Slaný, Lány (letní sídlo prezidenta republiky), výlety po kongresu: Křivoklát, Veltrusy, Nelahozeves, Louny, skanzen Třebíz.

Výlet na Křivoklát
Tři národy

.

.

.

.

.

.

Občerstvení Křivoklát
Nevidomý Kanaďan

[

.

.

.

.

.

.