Kladno

Občerstvení Křivoklát
Nevidomý Kanaďan

La 2-a internacia kongreso de AEH
Kladno 9.7.- 16.7.1994, postkongreso 16.-19.7.1994
La kongreson partoprenis 81 gesamideanoj – 55 el CZ kaj 26 el ok aliaj landoj. Post la solena inaŭguro, alparolo de la tiama prezidanto de AEH André Wagner, salutis partoprenantojn ankaŭ la urbestro de Kladno. Post laborplenkunsido kaj kongresaj traktadoj partoprenantoj vizitis la vilaĝon Lidice (forbruligita dum la 2- mondmilito).
Kadre de la kongreso kaj postkongreso okazis ekskursoj – kasteloj Křivoklát kaj Veltrusy, somera sidejo de prezidentoj en Lány, urbo Slaný, Nelahozeves, Louny kaj subĉiela muzeo Třebíz. Tre plaĉis ankaŭ kultura programo en Prago.

Výlet na Křivoklát
Tři národy

.

.

.

.

.

.

Občerstvení Křivoklát
Nevidomý Kanaďan