Kontaktoj

Asocio de esperantistoj – handikapuloj
Na Okrouhlíku 953/21
530 03 Pardubice
tel. 466 611 941
aeh@esperanto-aeh.eu

prezidantino de AEH
Petr Angelov

kasisto
Ing. Stanislava Nováková
530 12  Pardubice
stanislavan@seznam.cz

 
 
aeh.gif
Asocio de Esperantistoj-Handikapuloj fondita en la jaro 1990 kiel unusola de sia speco en Ĉeĥa respubliko kaj en la Europo.
Sociigas handikapitajn civitanojn, kiuj posedas, studas aŭ volas ellerni la internacian lingvon Esperanto.
Aranĝas regulajn kursojn de Esperanto, ankaŭ korespondajn per ekstera formo, kiu respektas tempajn eblecojn de la partoprenantoj.
Organizas regulajn semajnfinajn kaj tutsemajnajn seminariojn kiel kompletigan formon de eksteraj kursoj por pliperfektigado de konversacia praktiko.
Helpas por la sinrealigo de invalidaj civitanoj kaj por la akiro de memfido pri propraj kapabloj.
Ebligas rilatojn kun la homoj same handikapitaj, de la sama sorto kaj kun la samaj hobioj en ĉiuj landoj, kun la homoj sopirantaj pri amikaj rilatoj.
Havas nuntempe pli ol 155 membrojn, el tiu nombro 45 geamikojn.
Eldonas kaj ekspedas regule dum la tuta jaro gazeton Informilo  kaj kvaronjare almanakon Antaŭen. La abono estas 15€,  jarkotizo estas libervola.
Gvidanto de Internacia klubo AEH: Pavol Petrik