Hodonín ĉe Kunštát

La 7-a AEH-KONGRESO en HODONÍN ĉe KUNŠTÁT de la 21-a ĝis la 24-a de aprilo 2017 La aranĝo okazis en bela sudmoravia montetara regiono de Ĉeĥio 10 km for de la urbo Kunštát en la malgranda vilaĝo Hodonín. Ni estis lokitaj en kasteleto -iama domo por handikapitaj personoj. La aranĝon partoprenis 60 geesperantistoj inkluzive gastoj […]

Štíří Důl

Štíří Důl 13. – 16.9.2012 Partoprenis 55 personoj el Ĉeĥio kaj 4 personoj el tri najbaraj landoj, du rulseĝuloj. Krom la kongresa traktado okazis prelegoj, vesperoj kun gitaro ĉe bivakfajro, promenoj kaj ekskursoj: urbeto Krucemburk, promeno ĉe la fiŝlago Řeka, ekskurso al la urbo Žďár nad Sázavou kaj monaĥejo Zelená Hora (Verda Monto).     […]

Seč

30.5. – 3.6.2007 Post la kongresaj traktadoj, baloto de la nova komitato de AEH kaj prelegoj, okazis vespere prezentado de video de ano AEH „Niagaraj akvofaloj“. Posttagmeze promeno al valbaraĵa lago kaj akvo-elektrejo (kun faka klarigo). Pri traktado de la kongreso Ĉeĥa televido elsendis raportaĵon. Busa ekskurso al la urbo Chrudim, kelta muzeo en Nasavrky […]

Janské Lázně

  14.- 21.9.2002 En la ripozejo Sola fide, meze de la banloka urbeto, okazis plua kongreso, kiun partoprenis:        50 samideanoj el Ĉeĥio, 22 eksterlandanoj el ok landoj. Post la kongresaj traktadoj, kunvenoj kaj prelegoj okazis vespere koncertoj kaj video-prezentaĵoj. La partoprenantoj ĝuis freŝan montaran aeron dum ekskursoj per telfero sur la monton Černá hora kaj per […]

Skokovy

  La 3-a Internacia kongreso de AEH en Skokovy 10. – 16.11.1997 En pitoreska regiono de Ĉeĥa paradizo la kongreson partoprenis 61 samideanoj el Ĉeĥio kaj sep esperantistoj el kvar landoj de Eŭropo kaj Usono. Post ĉiutagaj kongresaj traktadoj, resuma raporto, partoprenantoj ankaŭ ekskursis. Ili vizitis proksimajn urbetojn Nový Bor kaj Nová Paka, monton Ještěd […]