Štíří Důl

Štíří Důl 13. – 16.9.2012 Partoprenis 55 personoj el Ĉeĥio kaj 4 personoj el tri najbaraj landoj, du rulseĝuloj. Krom la kongresa traktado okazis prelegoj, vesperoj kun gitaro ĉe bivakfajro, promenoj kaj ekskursoj: urbeto Krucemburk, promeno ĉe la fiŝlago Řeka, ekskurso al la urbo Žďár nad Sázavou kaj monaĥejo Zelená Hora (Verda Monto).     […]