Seč

30.5. – 3.6.2007 Post la kongresaj traktadoj, baloto de la nova komitato de AEH kaj prelegoj, okazis vespere prezentado de video de ano AEH „Niagaraj akvofaloj“. Posttagmeze promeno al valbaraĵa lago kaj akvo-elektrejo (kun faka klarigo). Pri traktado de la kongreso Ĉeĥa televido elsendis raportaĵon. Busa ekskurso al la urbo Chrudim, kelta muzeo en Nasavrky […]