19. esperantský den

19. Esperantský den (4.6. 2016)

Mirka a Lenka

První sobotu v červnu se v kavárně Pardubického zámku sešlo 45 esperantistů a jejich rodinných příslušníků. Po kratičké členské schůzi, na které se odsouhlasilo upravené znění stanov AEH, pro změnu organizace na zapsaný spolek jsme seznámili účastníky s plánem další činnosti svazu a klubu. Další letošní akcí bude účast na UK v Nitře, na příští rok připravujeme sjezd AEH a jazykový seminář v Zámečku Hodonín u Kunštátu v termínu 21.-27.4.2017.

Stáňa

Naše setkání zpestřila herečka pí Stáňa Hošková z Dobříše předvedením postavy Elišky Pomořanské v hodinovém programu. Kdyby nás ve škole seznamovali s historií našeho státu podobným způsobem, určitě bychom si dějiny lépe pamatovali. Paní Stáňa byla za svůj výkon odměněna velkým potleskem a my byli pochváleni za zprostředkování krásného kulturního zážitku.

Po obědě nás Margit v krátkosti ještě seznámila se zajímavostmi ze života krále Karla IV. a nastal čas pro zprávičky z klubů a kroužků účastněných esperantistů. Protože nám počasí přálo, šli jsme se na závěr setkání projít po zámeckých valech. S jejich historií i výhledy na město seznamoval průběžně účastníky Pavel Nechvíle.

Pohled na účastníky setkání