Přehled činnosti Svazu AEH a Esperantského klubu dr.Schulhofa v roce 2016

Pardubičtí členové AEH i EK se v roce 2016 v klubovně sešli 39x, t.j. každé pondělí kromě prázdnin. Při každé schůzce se podepisujeme do pracovního sešitu, kde také stručně píšeme, o čem jsme jednali. Pokud jsme jen překládali texty, většinou z ret-radia, které už pravidelně chystá J.Hron, tak případně jen napíšeme název článku, ale bylo i dost jiných věcí k projednání. Kupř: nové stanovy AEH, které se několikrát opravovaly, debaty o podmínkách dotačního programu, o novém holandském členu, atd.

Začali jsme jednat o kongresu AEH, který nejdéle po pěti letech je nutno zorganizovat v příštím roce 2017. Tedy místo, termín, aby nekolidoval s jinými esp. akcemi, cena – aby nebyla příliš vysoká ani pro naše invalidní členy, aby místo bylo bezbarierové a přitom v regionu, který jsme ještě nenavštívili. Také zájezdy připravit, do kterých míst, co je kde zajímavého atd. a aby přijeli i zahraniční členové, musí akce být delší, než jen dvoudenní. Rozhodli jsme se přidat ke kongresu jazykový seminář – vyjímečně změnu za Skokovy.

Dne 4. 6. 2016 jsme uspořádali 19. Esperantský den v kavárně pardubického zámku se vzpomínkou na krále Karla IV. a s pozváním Stanislavy Hoškové z Divadla jednoho herce. Připravila monolog hry v češtině „Já Eliška Pomořanská“. Sešlo se nás 45 esperantistů s rodinnými příslušníky z 15 míst CZ.

Další akcí byla příprava na Universální kongres UEA ve slovenské Nitře. Čtyři pardubické členky jely jen autem, jedna z nich se přihlásila jako pomocnice při organizaci a též jako zástupce za naši organizaci AEH v sobotním fórumu. Fotografie jsou v kronice. Kongresu se zúčastnilo v posledním týdnu července na 1300 esperantistů z 60 zemí světa, Čechů tam bylo přes 70.

Mimo to jsme se snažili pravidelně do každého 10tého v měsíci sestavit a vydat měsíčník Informilo se čtvrtletní přílohou Antauen. Také čtvrtletně byl vyměňován materiál v propagační skříni na hlavní třídě Pardubic.

V létě náš navštívili manželé Schumanovi, kteří se starají o esperantský zámek v Grésillonu.

Po letních prázdninách v září jsme poslouchali reportáž o 101. světovém kongresu UEA v Nitře, zúčastnili jsme se jazyk. semináře v Jevanech, besedovali jsme o semináři ve Skokovech, pro Pavlu Dvořákovou připravili články pro sjezd ČESu v Pelhřimově a pro naplánovaný kongres AEH v Zámečku  Hodonín u Kunštátu, který osobně navštívila předsedkyně AEH Lenka Angelová, bylo jednáno s paní vedoucí rekreačního centra v Zámečku. Dále byla rozjednaná korespondence týkající se autobusu na zájezdy, pro návštěvu výrobny modrotisku, pro muzikanty na poslední večer kongresu atd.

Zamenhofova večera se zúčastnili naši členové a Martin Kumpošt z Hradce Králové.

Esperantského Silvestra v České Třebové se zúčastnilo 7 pardubických členů.

Pardubice 25.1.2017

Zapsala Jarmila Rýznarová