19. Esperantský den

  1. Esperantský den 4. 6. 2016

První sobotu v červnu se v kavárně pardubického zámku sešlo 45 esperantistů a jejich rodinných příslušníků. Po kratičké členské schůzi, na které se odsouhlasilo upravené znění stanov AEH pro změnu organizace na zapsaný spolek, jsme seznámili účastníky s plánem další činnosti svazu a klubu. Další letošní akcí bude účast na UK v Nitře, na příští rok připravujeme sjezd AEH a jazykový seminář v Zámečku Hodonín u Kunštátu v termínu 21.- 27. 4. 2017.

Naše setkání zpestřila herečka pí Stáňa Hošková z Dobříše předvedením postavy Elišky Pomořanské, čtvrté manželky Karla IV. v hodinovém programu. Kdyby nás ve škole seznamovali s historií našeho státu podobným způsobem, určitě bychom si dějiny lépe pamatovali.  Paní Stáňa byla za svůj výkon odměněna velkým potleskem a my byli pochváleni za zprostředkování krásného kulturního zážitku.

Po obědě nás Margit v krátkosti ještě seznámila se zajímavostmi ze života krále Karla IV. a nastal čas pro zprávičky z klubů a kroužků zúčastněných esperan-tistů. Kávička a dobré zákusky ze zámecké kavárny přispěly k výborné pohodě.

Protože nám počasí přálo, šli jsme se na závěr setkání projít po zámeckých valech. S jejich historií i výhledy na město seznamoval průběžně účastníky Pavel Nechvíle.

Naše setkání výjimečně probíhalo pouze v češtině z důvodu účasti pardubické veřejnosti na divadelním představení. Snad nám to Zamenhof promine, za to jsme ukázali veřejnosti esperantské přátelství.

Z ohlasů účastníků předpokládáme, že všichni odjížděli domů spokojeni a doufáme, že i pardubický perník všem chutnal.

invitilo en PDF