Pravidelná činnost

Pravidelné schůzky členů se konají každé pondělí. Také pořádáme 1x do roka sobotní jazykový seminář, 2x do roka týdenní jazykový seminář spojený s relaxací (ranní cvičení, procházky, s možností masáží). Dosud proběhlo již 36 těchto seminářů.