Zájezd Herzbergu

Chceme letos uspořádat autobusový zájezd pro naše členy do německého města Herzberg, které je známé jako město esperanta. Tamní představitelé města jsou prý esperantu velmi příznivě nakloněni a budují město v jeho duchu.