časopisy

INFORMILO_2006_12_html_346e1f17

Pro členy vydáváme a rozesíláme měsíčně časopis INFORMILO (8 stran formátu A5)  a 4x do roka kulturní přílohu ANTAUEN (4strany formátu A5). Vše ve vlastní režii (dotováno z členských příspěvků). Informilo se vydává  měsíčně pro 180 členů z celé republiky včetně 35 členů ze 16 zemí. Výtisky zdarma posíláme i do knihoven v naší republice i do zahraničí. Redakce časopisu je v rodinném domě a zároveň slouží jako klubovna.