Pardubický den

V sobotu 14. června 2018 bylo v Integračním centru Kosatec veselo. Tradiční 18tý Esperantský den přivábil šedesát účastníků – esperantistů (včetně devíti neesperantistů). Přijeli z dvaceti míst naší republiky. Se zájmem všichni sledovali 25tičlenný pěvecký sbor Návrat. Pod vedením dirigentky paní Dany Tláskalové členové úspěšně zazpívali čtyřhlasně osm písní několika různých hudebních clip_image002žánrů.  Doktor Petr Chrdle promítal nejzajímavější zážitky z cest po světových kongresech esperantistů a Kvído Janík vyprávěl o putování po Vietnamu a KaP1200987mbodže. Členka z České Třebové Zd.Novotná předvedla výcvik své fenky Katynky, která poslouchá jen rozkazy v esperantu, dovede na rozkaz nejen přinést a uklidit své hračky, ale dokonce i počítat, například 3×2= 6, Katynka skutečně šestkrát štěkla. Účastníci se též dozvěděli zajímavosti ze života Karla Čapka a o problémech při překladu knihy Maškaráda kolem smrti. Nebýt esperanta, Češi by se o příběhu, jak T.Soroz vyzrál nad gestapem, nikdy nedozvěděli. Také nová knížka o životě prvního českéOLYMPUS DIGITAL CAMERAho esperantisty je velmi zajímavá. F.Vl.Lorenc znal 104 jazyků, v Brazilii (kam jako student z politických důvodů emigroval), je považován za jazykového genia, ale u nás se o něm (kromě esperantských kruhů) neví. Po zprávách z ostatních esperantských klubů nás z Kosatce vyprovázely melodie starých písniček hraných na harmoniku, na jejichž větší produkci už nezbyl čas.