Esperanta tago en Pardubice

La 18-an Esperanto-tagon

en Pardubice partoprenis 60 gesamideanoj el 20 lokoj de nia lando. Ĝi okazis la 14-an de junio 2014 en Integra centro KOSATEC. La partoprenantoj kun intereso aŭskultis 25 personan kantĥoron “Návrat” (traduk. Reveno), kiu sukcese kantis kvarvoĉe ok kantojn el kelkaj ĝenroj.clip_image002 Preskaŭ la tuta programo realiĝis nekutime en la ĉeĥa lingvo, ĉar ni invitis pli multajn nees-perantistojn, por ke ili ekkonu ion pri Esperanto, kiel ĝi sonas kaj kiel oni povas utiligi ĝin en la mondo. La s-ano Petr Chrdle projekciis la plej interesajn travivaĵojn el siaj vojaĝoj tra Universalaj Esperanto-kongresoj. Li elektis por ni fotojn preskaŭ el ĉiuj kontinentoj, do ni per Esperanto “traflugis la mondon”. Zdenka Novotná surprizis la ĉeestantojn per ĉarma prezento de sia hundineto kaj ni ĉiuj ne povis kredi, ke tiu ĉi besteto plenumas ordonojn nur en Esperanto, ĝi ordigas la ludilojn, eĉ scipovas kalkuli.(Ekzemple tri oble du estas – la hundeto ses foje bojis).P1200987 La direktorino de la Integra centro Kosatec gvidis nin tra la tuta areo kaj konatigis nin kun ĝia agado kaj problemoj. En tiu ĉi konstruaĵo estas laborejoj, kie la handikapuloj lernas produkti diversajn aĵojn ekzemple ceramikajn aŭ diversajn metiojn kiel esti lignaĵisto, ripari vestaĵon, kuiri kaj zorgi pri mastrumo, sed ankaŭ zorgas pri ili masaĝisto, mem handikapulo. Post la tagmanĝo ni estis informitaj pri interesaĵoj el la vivo de verkisto Karel Čapek kaj pri problemoj kun la traduko de la libro”Maskerado ĉirkaŭ morto”. Se ne estus Esperanto, la ĉeĥaj homoj neniam povus scii pri la historieto, kiel Tivadar Soros superruzis gestapon. Ankaŭ la nova libreto pri la vivo kaj verko de la unua ĉeĥa esperantisto František Vladimír Lorenc estas tre interesa. Kvído Janík rakontis pri sia vojaĝo tra Vietnamo kaj Kambodĵa. En tiuj ĉi por ni malprok-simaj landoj ankaŭ troviĝas esperantistoj.OLYMPUS DIGITAL CAMERA Sed proksimiĝis tempo de la lasta programero, kiam la reprezentantoj de la E-kluboj volis rakonti, kiaj novaĵoj okazis en iliaj kluboj. Ĝi devis esti mallongigita, ĉar la posedanto de Kosatec volis jam la salonon ordigi kaj fermi. Do, la akordionisto adiaŭis la parto-prenantojn per kelkaj konataj kantoj sur la benketo antaŭ salono, ke ili povu gaje ekpaŝi al siaj hejmoj. Lenka Angelová