Zpráva o činnosti Svazu zdravotně postižených esperantistů za rok 2014 a 2015

1) Pravidelné schůzky pardubických členů SZPE se konají každé pondělí od 17 hod. kromě letních prázdnin a vánočních svátků. Tedy za celý školní rok se jich uskutečnilo v Pardubicích 37, průměrně se 6 až 8 pardubickými členy. Krom toho nás několikrát navštívili esperantisté z jiných klubů, z E-mentálu Praha, z Bozkova, z Jaroměře, též německý esperantista Vladimír Koloniuk.

V klubovně na obrazovku PC promítáme občas zajímavosti v češtině, které přímo překládáme do esperanta, nebo z videa v esperantu překládáme do češtiny. Též jsme viděli ukázku další části internetového slovníku, jehož autorem je J.Hron.

2) SZPE vlastní vývěsní skříňku přímo vedle prodejny rychlého občerstvení, na hlavní ulici ve středu města. Skříňku pravidelně aktualizuje předsedkyně pard. klubu esperantistů.

3) Každý měsíc vydáváme časopis Informilo s čtvrtletní kulturní přílohou Antauen, které sestavujeme, rozmnožujeme na kopírce a expedujeme ze soukromí. Časopis posíláme na 170 adres do celé republiky, včetně 30 adres do 17 zemí.

4) V roce 2014 jednatelka SZPE dokončila českou knížku o životě a díle prof. Františka Vladimíra Lorence. To byl neobyčejný člověk, ve světě nazýván největším jazykovým géniem, neboť do té doby nikdo nevěděl, že by někdo znal víc jak sto jazyků a dialektů. Je uznáván jako první esperantista Brazilie, jako první český esperantista a autor první esperantské učebnice pro Čechy.

V almanachu LORENZ 2014 byl uveřejněn 10ti stránkový článek o zážitcích z 2.světové války Jarmily Rýznarové.

5) Pravidelnou zimní akcí jsou večery k výročí narození Dr. Zamenhofa, autora mezinárodního jazyka esperanto. Schází se nás cca 14 členů. Po vzpomínkách a aktualitách zpíváme společně koledy a plánujeme akce na příští rok.

6) Jako každoročně jsme rok zakončili v České Třebové na esperantském Silvestru, kam přijíždějí esperantisté z celé republiky. Kromě testu na „potýrání mozkových závitů“, byly různé soutěže, společná večeře, soutěže ve scénkách na téma večera, rozdílení dárků a hlavně tanec a veselá zábava.

7) Organizujeme účast na setkání jiných klubů a svazů.

Během celého roku se účastnili členové různých setkání: schůzka e-železničářů na pard. univerzitě, ve Svitavách, Skokovech, Šumperku, Prostějově, Nové Pace, Pelhřimově, Poděbradech, Valticích, Ústí n/O. a v pražském klubu.

8) Zajistili jsme umístění putovní výstavy „Je esperanto mrtvý jazyk?“ v prostorách Krajské knihovny v Pardubicích.

9) Na jaře a na podzim organizujeme týdenní jazykový seminář v malé obci českého ráje Skokovy, kde se zájemci zdokonalují v konverzaci esperantem. Krásnou přírodu využívají procházkami k ozdravění organismu, za horšího počasí se zdokonalují v ručních pracech.

10) V červnu 2015 se uskutečnil jazykový seminář v soukromé chatě

v Jevanech. V počtu 18 lidí jsme se nejen procvičili v esperantu, ale i výborně pobavili se zpěvem a buřtíky u ohně.

11) V červenci jsme uspořádali týdenní zájezd na 100. světový kongres ve francouzském městě Lille pro 47 esperantistů z celé republiky včetně 9 esperantistů z Německa. Během kongresu jsme pořádali zájezdy do Boulogne s/M a čtyř měst Belgie. Pro účastníky zájezdu byly zpracovány a přeloženy do esperanta podrobné popisy navštívených měst s jejich zajímavostmi a historií.

12) Po návratu ze světového kongresu předsedkyně svazu byla pozvána na rozhovor do pardubického radia.

V přímé reportáži se mluvilo nejenom o UK, ale i o jednoduchosti, srozumitelnosti a potřebě mezinárodního jazyka .

13) Jednali jsme také o plánech do budoucna.

Dne 4.června 2016 uspořádáme 19. Esperantský den v Pardubicích. Protože bude rok výročí Karla IV., hlavním programem bude divadlo jednoho herce o životě Elišky Pomořanské.

Zpracovala dne 10. 1. 2016

Lenka Angelová, předsedkyně Svazu zdravotně postižených esperantistů

eo-s