Výročí Stanislava Schulhofa

12. listopadu 1864 (před 150 roky) se narodil Stanislav Schulhof, pardubický zubní lékař,
nadšený znalec a propagátor esperanta, o němž napsal řadu článků v českém i zahraničním tisku.
Byl zakladatelem esperantského klubu v Pardubicích v roce 1909.