Světový kongres UEA 2014

Světový kongres esperantistů již po devadesáté deváté se uskuteční v Argentině v Buenos Aires od 26.7. do 2.8. 2014 za účasti 600 osob z 55 zemí a nebudou potřebovat tlumočníky. Svůj 99. Kongres pořádá jako obvykle UEA – Universala Esperanto-Asocio (Světová esperantská organizace se sídlem v nizozemském Rotterdamu). Od nás se zúčastní dva členové z AEH – Asocio de handikapitaj esperantistoj (Svaz zdravotně postižených esperantistů). Bude snadné se tam setkat s přáteli z celého světa, se kterými si dopisujeme a poznáme mnoho dalších. Kromě toho poznají účastníci Argentinu a s Argentinci budou moci přímo debatovat bez tlumočníků. Esperanto – mezinárodní jazyk – existuje již 127 let a zájem o něj stoupá. Hlavním důvodem je jeho etnická neutralita, nemá návaznost na ekonomické, nebo politické zájmy. Pro svou gramatickou jednoduchost po rychlém osvojení otvírá dveře do světa i pro méně jazykově talentované lidi. Esperantisty najdete ve 120 zemích. Jazyk nemá komplikovaná pravidla, nemá výjimky, kterým by se lidé museli naučit. Umožňuje nalézat kontakty, poznat cizí kultury na základě spravedlivé komunikace. Esperanto také nabízí praktický užitek při cestování, má vypracovanou síť ochotných spolupracovníků. Tématem 99. Světového kongresu je: „Budou nás naši vnuci proklínat? Snahy o udržitelný rozvoj.“ Tato témata zapadají do končícího desetiletí plánu OSN – „Deset let vzdělávání pro udržitelný vývoj (2005-2014)“. Právě esperanto je dnes nejvhodnějším komunikačním prostředkem pro budoucnost a na kongresu zazní různé názory a návrhy k řešení naléhavých světových problémů. Program kongresu nabízí také kulturní a turistické zažitky a má svůj před- a po-kongres. Mnoho účastníků využije příležitost cestovat po Jižní Americe.