Rybitví – oslava 100 let esperanta v Pardubicích

Klub esperantistů doktora Schulhofa a Svaz zdravotně postižených esperantistů (AEH) oslavil 100 let esperanta v Pardubicích ve dnech 3. – 5. 7. 2009. Sjelo se 44 účastníků. Přijeli z mnoha míst České republiky, ale i z ciziny: Na předsednickém stole kromě české stály vlaječky z Bulharska, Dánska, Francie, Holandska, Koree, Německa a Polska. Setkání se konalo v sále Stavební školy v Rybitví u Pardubic.
Již v pátek si esperantisté popovídali, prohlédli mnoho kronik a zazpívali si při harmonice.

V sobotu dne 4. 7. 2009 bylo zahájeno slavnostní zasedání esperantskou hymnou a poslechem krásného dueta na flétny. Setkání pozdravila paní místostarostka Pardubic, zástupci esperantistů ze zúčastněných zemí a pak i zástupci esperantských kroužků a klubů z Česka.

Následovalo promítání fotografií a vyprávění o stoleté historii kroužku.
Odpoledne nás seznámily členky Esperantského klubu doktora Schulhofa s životem zakladatele. Měl devět sourozenců, byl nejen velmi nadaným člověkem, vlastencem a lidumilem, ale i básníkem, žurnalistou, redaktorem a spisovatelem. Do dějin esperantské literatury se zapsal jako první lyrický básník. Přítomní měli možnost slyšet některé jeho básně.
Pak vzpomínali nejstarší členové klubu, nebo ti, co nemohli přijít, své vzpomínky poslali. Úsměvná byla vzpomínka jedné členky, když nabízela zahraničnímu esperantistovi na doplnění večeře, že mu ještě uvaří dědečka. / V esperantu si snadno spletete dědečka a vejce. Dědeček -avo, vejce- ovo./ Host zdvořile odpověděl, že už je sytý, a dědečka si nežádá.
Oldřich Hrubeš z Dánska vyprávěl o nesnázích v době totality, kdy po návštěvě esperantistů ze západu byl v době totality tak vyslýchán, že si chtěl sáhnout na život. Pak prchl za hranice a znovu sem přijel teprve po revoluci. Teď každoročně navštěvuje na dva měsíce Pardubice. Z Holandska přijel další bývalý člen pardubickéko esperantského klubu – Zdeněk Zeman. S vděčností vzpomínal na holandské esperantisty, kteří se ho ujali, když také v době totality odešel do zahraničí. Asi byste mu nehádali 82 let. Stále úspěšně podniká, jezdí na motocyklu, řídí své letadlo. Říká, že ve svěžesti ho drží jeho práce.
Potěšila nás přítomnost mladých. Z Koree přijeli do Česka sourozenci Park. Mají zde pobýt nějaký čas, než začne v Liberci kongres esperantské mládeže. Oni i další esperantisté se jeli podívat na výstavu k výročí esperanta v městské knihovně a prohlédnout Pardubice.
Po večeři zase byla možnost navštívit blízké Lázně Bohdaneč.
V neděli ráno někteří odjížděli, někteří využili možnosti navštívit Holice a Třebechovice.
To už jsem ujížděli k domovům a těšili jsme se, že se zase zanedlouho setkáme v Polsku v rodišti zakladatele esperanta dr.L.L.Zamenhofa-Bialystoku Na Mezinárodním esperantském kongrese.

Převzato z webu http://www.ceska-trebova.cz/100-let-esperanta-v-pardubicich/d-2979