Přehled činnosti za rok 2009 – 2011

Klub esperantistů dr.Schulhofa v Pardubicích v období let 2009 až 2011.

              Základem činnosti jsou naprosto pravidelné schůzky, které se konají každé pondělí od 17.00 hod. s účastí 5 až 8 členů. Občas nás navštíví někdo ze sousedních či spřátelených klubů. Od toho se odvíjí další činnost.

      Aktivní členové Klubu jsou zároveň čelními představiteli AEH, takže naše činnost se trochu prolíná.

      Při schůzkách kontrolujeme a opravujeme texty pro Informilo a Antaŭen, překládáme články ze zahraničních časopisů. Vydávání Informila je vlastně prací členů našeho Klubu – Jarmily Rýznarové, Ludmily Srbové a Jiřího Kosnara + další přispěvatelé.

      Naši členové tvoří stránky do E-Vikipedie. Velmi aktivní je ing. Josef Hron.

      Pro informaci obyvatel Pardubic publikujeme informace o naší činnosti a Esperantu jako jazyku ve vývěsní skříňce na jedné z hlavních tříd Pardubic. Také prostřednictvím Informačního centra města Pardubic rozšiřujeme letáčky s informacemi o Esperantu. Uspořádali jsme 3 výstavky o Esperantu v Pardubicích, Přelouči a Býšti.

      Náš člen, ing. Josef Hron dále pracuje na Velkém slovníku Č-E  v elektronické podobě.

      V roce 2009 jsme uspořádali důstojnou oslavu 100 let trvání Klubu. V přípravném období se nám podařilo, s přispěním redaktorů ČRo Pardubice, odvysílat hodinovou relaci na stanici Pardubice. V rámci oslav pak proběhlo třídenní setkání i s účastí zahraničních hostů. V Krajské knihovně proběhla současně výstava o naší činnosti. Vydali jsme i šestnáctistránkovou brožurku v nákladu 1000 výtisků.

         Až do konce minulého roku  naše členka J.Rýznarová zajišťovala jazykové semináře v Praze jako lektorka.

      Jazykové (týdenní) semináře zajišťujeme i ve Skokovech. Od 10.10.2011 to bude již 33 seminář, v jehož rámci bude instalována a odhalena pamětní deska Dr. Josefu Hradilovi (díky Klubu Mladá Boleslav).

           V červnu tohoto roku jsme uspořádali tradiční Esperantský den v Pardubicích. Účastnilo se 44 esperantistů z celé republiky. Předem byla vyhlášena literární soutěž, která byla v průběhu akce vyhodnocena. Setkání bylo vyplněno bohatým kulturním programem.

      Členové Klubu se účastní recipročních návštěv svých korespondentů v zahraničí. Delegace Klubu navštívila setkání Slezského esperantského svazu ve Sczawnu.

     P. Nechvíle je nejpilnějším přispěvatelem do Ipernity v Esperantu.

     L.Angelová a J..Rýznarová publikovaly v brazilské ročence Almanako Lorenz.

     J.Kosnar se účastnil mezinárodní soutěže filmových amatérů (videokamera) snímkem „Hundino Amy kaj E-stelo“.

     Připravujeme pro příští rok konferenci AEH ve Štířím dole.