Seminář „EVROPSKÉ ŽELEZNICE: udržitelná železniční doprava“ v Pardubicích

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera a Český železničářský esperantský svaz, z. s.,připravili odborný seminář s mezinárodní účastí „EVROPSKÉ ŽELEZNICE: udržitelná železniční doprava“, který se konal 6.3.2023 na Dopravní fakultě Jana Pernera v Pardubicích.

Na semináři vystoupili:
Rodica Todor (RO): Projekt VERDEN.
Vito Tornillo (IT): Kombinovaná doprava.
Lars Sözüer (DE/CH): Přeprava jízdních kol ve vlacích.
Roman Štěrba (CZ): Správa železnic, s.o. a strategie udržitelnosti.
Francesco Maurelli (DE): Robotizace a trvale udržitelný rozvoj.
Po přednáškách byla možnost navštívit dopravní sál i s odborným výkladem.
Seminář je pořádán v rámci 30. výročí vzniku Dopravní fakulty Jana Pernera a v rámci projektu Verden
Přednášky i diskuze byly tlumočeny z esperanta do českého jazyka, v jednom případě i opačně. Účast byla možná také on-line, čehož mnozí využili, a to i ze zahraničí (Polsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko,Itálie, Francie, Rumunsko, Dánsko, Německo a Belgie) Přímo na místě se zúčastnilo 36 zájemců z řad studentů, profesorského sboru i odborné veřejnosti. V neposlední řadě i členové AEH kaj EK Pardubice. Všem děkujeme za účast. Děkujeme též pánům Jaroslavu Matuškovi a Ladislavu Kovářovi za přípravu a organizování této úspěšné akce.