Světový kongres Universala Kongreso

2016 Nitra

Nitra 2016 – společná fotka

Nitra 2016 – Lenka u stolečku

 

2015 Lille

Atlantik

movada foiro

Průvod

Společná fotka

Společně před autobusem

Společná u památníku

2005 Vilnius

Vilnius 2005

Vilnius 2005

Vilnius 2005

Vilnius 2005

Vilnius 2005

 

2009 Bialistok

Bialistok 2009

Bialistok 2009

Bialistok 2009

Bialistok 2009

Bialistok 2009

Bialistok 2009

Bialistok 2009