Esperanta tago en Pardubice

La 18-an Esperanto-tagon en Pardubice partoprenis 60 gesamideanoj el 20 lokoj de nia lando. Ĝi okazis la 14-an de junio 2014 en Integra centro KOSATEC. La partoprenantoj kun intereso aŭskultis 25 personan kantĥoron “Návrat” (traduk. Reveno), kiu sukcese kantis kvarvoĉe ok kantojn el kelkaj ĝenroj. Preskaŭ la tuta programo realiĝis nekutime en la ĉeĥa lingvo, […]

Invitilo por la 20-a Esperanto-tago en Pardubice

Invitilo por la 20-a Esperanto-tago en Pardubice la 2-an de junio 2018 de la 9.30 horo en la restoracio„Pod Kunětickou horou“. Programo: aktualaĵoj de AEH-organizaĵo kaj ankaŭ de ceteraj kluboj de ĈEA; rakontado pri pasinta UK en Soulo kaj venonta UK en Lisbono; komuna kantado por bona humoro; historio de la burgo„Kunětická hora“; komuna tagmanĝo; je la 14-a […]

Datreveno de Stanislav Schulhof

La 12-an de novembro 1864 (antaŭ 150 jaroj) naskiĝis Stanislav Schulhof, dentkuracisto en Pardubice, entuziasma eksperto kaj propaganto de Esperanto, pri kiu li skribis multajn artikolojn en ĉeĥa kaj eksterlanda gazetaro. Li estis fondinto de E-klubo en Pardubice en la jaro 1909.

19. Esperanta tago

      La 19-a Esperanto-tago (4. 6. 2016) La unuan junian sabaton, en kastel-kafejo en Pardubice, renkontiĝis 45 esperantistoj kun siaj familianoj kaj kelkaj konatoj. Post nelongedaŭra jarkunsido, ĉe kiu estis traktita la nepra ŝanĝo (preskribita de la leĝo – konkrete ni nun havas statuton kiel „enskribita societo“), ni informis la partoprenantojn pri la […]