Sjezd AEH v Pardubicích 16.9.2022

Od posledního sjezdu AEH v Hodoníně u Kunštátu už uplynulo pět let, a tak vedení naší organizace rohodlo znovu zorganizovat kongres, tentokrát v sídelním městě AEH, v Pardubicích. Zázemí jsme našli v Domově mládeže v pardubické části Dukla. Spolu s naším kongresem se konal i sjezd Českého esperantského svazu a program byl z větší části […]