Setkání s esperantem

Zveme vás na setkání, které proběhne v rámci multikulturního týdne v Pardubicích, na Příhrádku v prostorách čítárny krajské knihovny, a to 20.5.2024. Čas bude upřesněn (v 16h, nebo 17h)

Většina lidí se již někdy s pojmem esperanto setkala. Jak ale tento uměle vytvořený jazyk zní? Má vlastní kulturu? Jak se daří esperantskému hnutí? Co vede zájemce k tomu, aby se jej učili?

Činnost Esperantského klubu Dr S. Schulhofa v Pardubicích už od roku 1909 obohacuje kulturní rozmanitost našeho města. Přijďte si posedět s přáteli tohoto jazyka a dovědět se o něm více podrobností.

Multikulturní týden

Multikulturní týden