Přehled činnosti AEH za rok 2013

Přehled činnosti AEH za rok 2013 ve spolupráci s Esperantským klubem dr. Schulhofa v Pardubicích

1)   Pravidelné schůzky pardubických členů AEH a EK se konají každé pondělí od 17 hod. kromě letních prázdnin a vánočních svátků. Tedy za celý školní rok se jich uskutečnilo v Pardubicích 37, průměrně  se 6 až 8 členy našimi členy. Krom toho nás několikrát navštívili  esperantisté z jiných klubů, 2x  z E-mentálu Praha, z Bozkova, z Jaroměře, též francouzský esperantista Claude Martins.

Ve schůzkách máme pestrou náplň. V klubovně máme obrazovku, tak promítáme občas zajímavosti v češtině, které jednotlivě přímo překládáme do esperanta, nebo z videa v esperantu,  překládáme do češtiny.

K jednání je vždy mnoho záležitostí, kupř. o spolupráci s  Ústředím neziskových organizací,  Klubu přátel Pardubic,  spoluorganizování jazykových seminářů ve Skokovech, dotaz a vyplňování dotazníků pro možnou dotaci, možnost účasti na setkáních jiných klubů a v posledních měsících se snažíme o nové webové stránky AEH. Dosud nemáme dost zkušeností, ale chtěli bychom s nimi seznámit veřejnost už v lednu 2014.

2)  AEH koupil novou vývěsní propagační skříňku  za 7 000 Kč a devět měsíc trvalo, než jsme dostali povolení od Magistrátu, ji připevnit na stěnu vedle velké prodejny pekárny Hrubý, na hlavní pardubické ulici, na  Třídě Míru. O skříňku se stará Mirka Kosnarová.

3) Každý měsíc vydáváme měsíčník Informilo a čtvrtletně kulturní přílohu Antauen, který sestavujeme, kopírujeme na kopírce a expedujeme ze soukromí.  Časopis posíláme na 160 adres do celé republiky, včetně 30 členům do 17 zemí.  Před víc jak 10 lety jsme měli přes 200 členů, ale  proti stáří  a různým nemocem nic nezvládneme, tak nás víc ubývá než přibývá.

  4) Letos největší akcí bylo zorganizování 3denního autokarového výletu do  německého města Herzberg am Harz, které se v posledních 6ti letech pyšní druhým názvem „Esperantské město“ a stalo se tak známým pojmem mezi zahraničními esperantisty. Protože jsme cestou navštívili kromě Herzbergu  i Lipsko a Drážďany, vydali jsme pro všech 45 účastníků jak v češtině, tak v esperantu příručku – o zajímavostech těchto měst a okolí. Zajištění noclehů, stravování, zasedací pořádek, odpovídání na různé dotazy přihlášených zabralo několik měsíců.  Ale celý výlet na konci června 28.-30.6.2013 byl pěkný, viděli jsme hodně zajímavostí a poznali jsme milé a sympatické lidi.

5)   Během celého roku se účastnili členové pardubické skupiny různých setkání ve  Svitavách, Skokovech,  Nymburku, Šumperku, Vyškově, Zminném, SES ve  slovenském Martině a v pražském klubu. Poslední akcí naší organizace byl Zamenhofův večer k výročí jeho narození. Sešlo se nás 15. Čtyři členové pěveckého souboru Návrat nám koncertovali  za doprovodu piana a zazpívali jsme si  koledy u  ozdobeného  stromečku.

                                                    Zapsala J.Rýznarová   19.12.2013.