Jarmila Rýznarová

Jarmila Rýznarová

Jarmila Rýznarová (1929-2020) La 5-an de decembro 2020 forpasis ho­nora membrino de ĈEA, Jarmila Rýzna­rová el Pardubice. Ŝi naskiĝis la 13-an de decembro 1929 kiel Jar­mila Urbanová. Du ja­rojn ŝi studis en ko­mer­ca lernejo en Par­dubice, poste ŝi trairis plurajn pedagogiajn kursojn kaj submetiĝis al ekzameno pri tajpado kaj stenografio. Laboron de oficistino ŝi trovis […]

NOVA EKSPOZICIO EN SVITAVY

La 9-an kaj la 10-an de junio 2017 en la Esperanto-muzeo de la bela ĉeĥa urbo Svitavy estis inaŭgurita tutjara ekspozicio “La homo kontraŭ Babelo”. Ĝi estas instalita omaĝe al la 100-jara jubileo de la forpaso de la iniciantinto de Esperanto la Majstro L.L. Zamenhof. Sur diversaj paneloj kaj en multaj vitrinoj vizitantoj povas vidi […]

Por ekspozicio en Francio

Karaj samideanoj, Ni skribas al vi kiel nova grupo de Esperantistoj en la malgranda urbo Parthenay, en la okcidenta parto de Francio. Krom kursoj jam organizitaj,unu el niaj venontaj iniciatoj por konigi al lokala popolo, la internacian lingvon, okazos post kelkaj semajnoj: estos ekspozicio kaj diversaj eventoj organizotaj en la biblioteko de nia urbo kie […]