Činnost AEH v roce 2012

 

Činnost AEH v roce 2012

AEH existuje již 29 let díky svému zakladateli Josefu Vaněčkovi. 8.1.2013 uplynulo 15 let od jeho odchodu. V roce 1995 byla AEH  přesunuta ze Slaného do Pardubic a začala spolupráce s klubem dr. Schulhofa. Tak AEH získala další spolupracovníky. Je možné říci, že nejvíce práce je s časopisem INFORMILO /a přílohou ANTAUEN/ vydávaným od roku 1985 /již 345 čísel/. Časopis je připravován dobrovolníky v soukromém bytě. Aby se ušetřilo, je jen v černobílém provedení, ale pro mnohé členy je jediným spojením se světem. Ačkoliv počet členů  dřív převyšoval 200 adres,  má AEH nyní jen 160 členů. Patří k nim i zdraví esperantisté,  ochotni spolupracovat s naším svazem, kteří píší o svých zážitcích z kongresů a setkání v cizích zemích. Organizovány jsou pravidelné semináře /6 – 7 dní/ na jaře a na podzim ve Skokovech. Stará se o ně Jindřiška Drahotová. Proběhly již 38x. V září jsme zorganizovali 6. Mezinárodní kongres AEH ve Štířím dole  a zprávu o něm jste našli v 10. čísle INFORMILA i s kongresovou rezolucí. Byla vydána kongresová kniha /24str./ a brožura o Žďáru n/Sázavou /12str/. V kronikách píšeme o všech našich setkáních. Můžete si je prohlédnout v redakci. O naší činnosti jsme psali do Informačních listů neziskových organizací v Pardubicích, do novin knihovny, Klubu pardubických přátel a brazilského Almanachu Lorenz. Máme velkou výkladní skříň na hlavní třídě a tam pravidelně vystavujeme nové materiály. Tahle práce vidět není, ani práce čtyř korektorů, kteří v čele s M. Turkovou opravují naše články po gramatické stránce. Klubovnu v Pardubicích navštívilo 14 členů skupiny E-mental z pěti národů, pak dva Němci a jeden Francouz. S výročím 125 let esperanta jsme občany seznámili letáky v Info-centru. Do E-wikipedie dal Josef Hron víc než 600 článků. Tak chceme přispět k zvýšení turismu a využití esperanta v cestování. Jarmila Rýznarová