Přehled činnosti za rok 2009 – 2011

Klub esperantistů dr.Schulhofa v Pardubicích v období let 2009 až 2011.               Základem činnosti jsou naprosto pravidelné schůzky, které se konají každé pondělí od 17.00 hod. s účastí 5 až 8 členů. Občas nás navštíví někdo ze sousedních či spřátelených klubů. Od toho se odvíjí další činnost.       Aktivní členové Klubu jsou zároveň čelními představiteli AEH, […]

Přehled činnosti v roce 2007 a 2008

Přehled činnosti za poslední období v roce 2007 a 2008 Od začátku roku 2007 jsme veškeré síly věnovali přípravě 5. Mezinárodního kongresu AEH. Pobyt jsme měli objednaný ve velkém areálu Juniorcentra na Seči v termínu od 30. 5. do 3. 6. 2007. Mnoho hodin práce bylo potřeba na sestavení kongresové knihy, na přehledu činnosti za posledních pět let […]