Kladno

Kongres se konal od 9. – 16.7.1994 Kongresu se zúčastnilo na 70 účastníků z 9 zemí třech kontinentů. Kromě plenárních zasedání proběhla jednání ve čtyřech odborných skupinách, která se zabývala závažnými otázkami z výuky esperanta, z vydávání esperantské literatury a tisku i diskuse týkající se klubové činnosti zdravotně postižených občanů za pomoci esperanta na mezinárodní úrovni. Po schůzích […]

Františkovy Lázně 1992

Františkovy Lázně 18.- 25.7.1992       Kongresu se zúčastnilo 69 esperantistů – invalidů se svými doprovody a další přátelé. Z invalidů bylo pět vozíčkářů, čtyři nevidomí, 11 tělesně postižených, tři neslyšící a 13 postižených civilizačními nemocemi. Účastníci byli z osmi zemí. Kromě kongresových jednání byly na programu zajímavé přednášky, z nichž přednáška prof. Jaroslava Mráze o Janu […]