La 46-a Lingva Seminario en Skokovy

Dostupný jazyk: Čeština Esperante

Semajnfina seminario en familieca pensiono ESPERO, kiu troviĝas en pitoreska okcidenta parto de sabloŝtona Bohemia Paradizo (norde de Prago), plena de diverspecaj turismaj allogaĵoj (kulturaj kaj naturaj).
07.9.2017 – 10.9.2017