La 46-a Lingva Seminario en Skokovy

Semajnfina seminario en familieca pensiono ESPERO, kiu troviĝas en pitoreska okcidenta parto de sabloŝtona Bohemia Paradizo (norde de Prago), plena de diverspecaj turismaj allogaĵoj (kulturaj kaj naturaj).
07.9.2017 – 10.9.2017