46. jazykový seminář Skokovy

Ve dnech 7.9.2017 – 10.9.2017 se ve Skokovech uskuteční již 46. jazykový seminář
pro esperantisty i neesperantisty včetně začátečnického kurzu.
Přihlášky: drahotova@esperanto.cz