18.50 18.50

Dotazník na 103. mezinárodní kongres UEA esperantistů 2018 Lisabon Portugalsko

Dotazník na zjištění zájmu o účasti na kongresu v Lisabonu ve dnech od 28.7.2018 do 4.8.2018.

V závislosti na počtu zájemců se pokusíme zajistit levnější společné letenky a ubytování.
Výlety po Lisabonu a okolí s vlastním autobusem, jako tomu bylo na jiných kongresech, organizovat nebudeme.


Please leave this field empty.

21.20 21.20

Mezinárodní setkání ve Svitavách

22/9-28/9: Mezinárodní setkání ve Svitavách
Týdenní akce Klubu přátel esperanta ve Svitavách, kteří organizují Mezinárodní setkání ve Svitavách ve dnech 22. až 28. září 2017.

14.24 14.24

První učebnice esperanta vyšla před 130 lety.

Z internetového radia s Petrem Chrdlem:
Nejdou vám cizí jazyky? Zkuste esperanto. Naučit se tento umělý jazyk je prý až pětkrát snazší. A právě před 130 lety vyšla první učebnice. Jejím autorem nebyl nikdo jiný než tvůrce tohoto umělého jazyka, polský lékař a filolog Ludvík Lazar Zamenhof.
Učebnici nazval Lingvo Internacia a podepsal pseudonymem Esperanto, pod kterým se nový jazyk rozšířil do světa.
Jazyk, kterým by se všichni domluvili. První učebnice esperanta vyšla před 130 lety. Výročí připomněl Jaroslav Skalický
Zamenhof vyrůstal v mnohojazyčném, tehdy ruském městě Bialystoku, kde často sledoval konflikty mezi příslušníky různých národností. Chtěl proto vytvořit neutrální jazyk, kterým by se všichni domluvili. První českou učebnici esperanta vydal o tři roky později František Vladimír Lorenc.
„Gramatika je oproštěna od všech nepravidelností, je tedy velice jednoduchá a flexibilní tím, že jsou jednoznačné předpony a přípony. Z jednoho slovního základu se tak dá udělat víc než 10 slov,“ vysvětluje pro Radiožurnál Petr Chrdle, esperantista a autor učebnice Esperanto od A do Z.
„Slovní zásoba je zejména z těch slovních základů, které jsou nejrozšířenější. To znamená z latiny, angličtiny nebo germánských jazyků a sem tam něco i ze slovanských,“ doplňuje.
Esperanto má v Česku stovky příznivců
Esperanto je podle něj zhruba pětkrát snazší než jazyky národní. „Je to dané tou mezinárodní slovní zásobou a pravidelností gramatiky,“ upřesňuje Chrdle.
V esperantu vycházejí romány, poezie, odborné knihy a různé časopisy. V česku má jazyk stovky příznivců. První esperantský klub vznikl v roce 1901 v Brně.
„Jsou organizováni podle svých zájmů. Největší je Světový esperantský svaz, který je neutrální. Svůj svaz ale mají i ti, co milují kočky, nebo železničáři esperantisté. Společným rysem těchto organizací je, že se všichni domluví jediným společným jazykem, a to je esperanto,“ připomíná esperantista.
Sám se k esperantu dostal náhodou. „Jako student průmyslovky jsem šel kolem záhadného plakátu: Esperanto, spojí vás celým světem. Byl jsem v té době radioamatér, takže jsem si představoval něco technického. Chtěl jsem hned odejít, ale byl jsem chycen. Nejprve na odchodu a poté mě chytil i ten jazyk,“ vzpomíná Chrdle.
Po druhé světové válce bylo esperanto jedním z dvacítky jazyků, ve kterých vysílalo Radio Praha, třeba Rusalku. Podrobně představuje autory prvních učebnic esperanta Ludvíka Zamenhofa a Františka Lorence výstava v muzeu esperanta ve Svitavách.