22.12 22.12

19. esperantský den – mapa -přístup

tago19_trasa

Od hlavního nádraží můžete použít trolejbusy č. 2, 13 z odjezdového stanoviště č. 1 nebo autobusy č. 6, 8, 9 z odjezdového stanoviště č. 2 a vystoupit na stanici Náměstí Republiky.
Na nádraží je jízdenkový automat, cena jízdenky je 15 Kč / 10 Kč (od 65 let výše).

0.37 0.37

19. esperantský den
Svaz zdravotně postižených esperantistů

&

Klub esperantistů doktora Schulhofa v Pardubicích

pořádají


 19. ESPERANTSKÝ DEN 

Kdy: v sobotu 4. 6. 2016 od 10 hodin

Kde: v nové kavárně na nádvoří pardubického zámku

Předběžný program:

10:00  11:00 hodin zpráva o činnosti klubu a svazu

11:00  12:00 hodin Divadlo jednoho herce (S. Hošková) uvede hru(v češtině)

„Já, Eliška Pomořanská“ nejen pro esperantisty,  ale i pro širokou veřejnost 

12:00 – 13:00 hodin oběd

13:00 – 13:30 hodin Vzpomínka na Karla IV. (krátká přednáška M. Turkové)

13:30 – 14:30 hodin zprávy z kroužků 

odpoledne vycházka po zámeckých valech nebo prohlídka zámku (dle počasí)

Vaši účast a zájem o oběd potvrďte mailem  aeh@esperanto-aeh.eu
nebo telefonicky na čísle 466 611 941 do 25. 5. 2016.   

Všichni jste srdečně zváni.