16.9.2022 Kongreso de AEH en Pardubice

Svaz zdravotně postižených esperantistů Asocio de Esperantistoj-Handikapuloj Na okrouhlíku 953, 530 03 Pardubice Výbor spolku svolává na pátek 16. 9. 2022 v 17:00 hodin členskou chůzi, která  proběhne v jídelně Domova mládeže a školní jídelny Pardubice,budova C, Gorkého 350, PARDUBICE Program / Programo: Schválení zprávy o činnosti a hospodaření spolku a zprávu revizní komise Schválení změny […]