Raporto pri agado AEH por la jaro 2014 kaj 2015

1)Regulaj kunvenetoj de membroj el Pardubice kaj ĉirkaŭaĵo okazadas ĉiun lundon de la 17-a horo krom someraj libertempoj kaj Kristnaskaj festoj. Dum la tuta jaro okazis 37 kunvenetoj ofte kun kelkaj membroj el pluraj kluboj. 2)En la klubejo ni ofte tradukas tekstojn aŭ rekten el komputila ekrano. En la ĉefa strato ni havas sufiĉe grandan […]