Agado de AEH en la jaro 2013

  Agado de AEH en la jaro 2013 – kunlabore kun E-klubo de dr. Schulhof en Pardubice 1) Regulaj kunvenoj de membroj en Pardubice okazas ĉiun lundon de la 17-a horo krome someraj kaj Kristnaskaj libertempoj. En la jaro entute estis 37 kunvenoj meznombre kun 6 – 8 membroj, kelkfoje vizitis nin esperantistoj el pluaj […]