16.9.2022 Kongreso de AEH en Pardubice

Estraro de la asocio invitas vin vendrede 16.9.2022 je 17h al plenkunsido de AEH, kiu okazos en Domo de Junularo je adreso: Gorkého 350, urbo: PARDUBICE.

PROGRAMO:

  1. Raportoj pri financoj kaj agado
  2. Propono de statutŝanĝo-balotado pri aprobo de la statutŝanĝo
  3. Balotado de estraro kaj prezidanto
  4. Diskuto

Partopreno ĉe balotado estas grava, ĉar oni elektos estraro de nia kluboKiu ne povas veni, povas baloti per majlo (per rollam), tiu ĉi balotado estos ekpublikita 25.8.2022Jarraporto estos dissendita per majlo kaj aldonita al somera Informilo.

La kongreso okazos komune kun kongreso de Ĉeĥa Esperanto Asocio.