Vítejte

Drážďany

Vítejte na stránkách Svazu zdravotně postižených esperantistů se sídlem v Pardubicích
„esperanto-aeh.eu“

Svaz zdravotně postižených esperantistů (esperantem AEH) založený v roce 1990 jako jediná organizace svého druhu v České republice a v Evropě.

Sdružuje zdravotně postižené, starší a sympatizující občany, kteří ovládají, studují nebo se chtějí učit mezinárodní jazyk esperanto.

Pořádá pravidelné víkendové a týdenní semináře jako doplňkovou formu písemných kurzů pro zdokonalování konverzační praxe.

Pomáhá při seberealizaci invalidních občanů a dosažení jejich důvěry ve vlastní schopnosti.

Umožňuje navázat styky s lidmi stejně postiženými, stejného osudu a se stejnými zájmy ve všech zemích, s lidmi toužícími po přátelských vztazích.

Má nyní 160 členů, z toho 30 v 17 zemích mimo Českou republiku.

Stát se členem může každý kdo podá písemnou přihlášku, zachovává stanovy Svazu, aktivně se účastní života Svazu nebo jej podporuje materiálně.

Vydává a rozesílá pravidelně měsíčně během celého roku časopis Informilo a čtvrtletně jeho kulturní přílohu Antaǔen.

Předplatné činí 200Kč, členský příspěvek je dobrovolný.

Předseda SZPE:   Lenka Angelová

Vedoucí Mezinárodního klubu AEH: Pavol Petrik

Web používá cookies. Více informací

Web používá cookies. To jsou soubory které jsou uloženy ve vašem počítači. Cookies slouží ke sledování návštěvnosti, počítání prokliků atd. Kliknutím na "OK" toto berete na vědomí

Zavři okno