Lenka Angelová

La 18-an de marto 2021 forpasis pro kovim en la aĝo de nuraj 62 jaroj Lenka Angelová, prezidantino de AEH (Asocio de Esperantistoj – Handi-kapuloj) kaj aktiva membrino de la E-Klubo en Pardubice. Kiel filino de Jarmila Rýznarová ŝi estis dumviva esperantistino bone konata al multaj ĈEA – membroj kaj ankaŭ eksterlande. Profesie ŝi laboris kiel oficistino en la Regiona Biblioteko en Pardubice.

Ŝia amikemo, bonhumoro kaj vivĝuemo elradias el ŝiaj fotoj en . . . , plejparte el la aranĝoj de la klubo E – mental´, kies fervora partoprenantino ŝi estis.

En ŝia kabano en Jevany apud Prago ankaŭ okazis kelkaj el ili. En la jaro 2015 ŝi ĉeforganizis inter alie busekskurson al la 100-a Universala Kongreso en Lille.

Ni rememoru ŝin enkore kaj inspiriĝu per ŝiaj ĝoj-kapablo kaj varmkoreco, ĉar por sencohava transvivo en la nuna periodo ili pli gravas pli ol aliam.

Pavla Dvořáková