FVL – aŭ kiel la ĉeĥo sukcesis konsterni Brazilon

Biografion pri la vivo de eminenta ĉeĥo, kiu scipovis 104 lingvojn kaj verkis la unuan lernolibron de Esperanto por ĉeĥoj. Kompilis Jarmila Rýznarová.
La libreton ni eldonis en malgranda eldonkvanto kaj vi povos akiri ĝin post interkonsento kun aŭtorino per telefono aŭ retposto (vidu la kontaktojn). Ĉe persona transpreno po Kĉ 50,-
Ni havas lastajn 15 ekzemplerojn, ne hezitu.