19. Esperanta tago

La 19-a Esperanto-tago (4. 6. 2016) La unuan junian sabaton, en kastel-kafejo en Pardubice, renkontiĝis 45 esperantistoj kun siaj familianoj kaj kelkaj konatoj. Post nelongedaŭra jarkunsido, ĉe kiu estis traktita la nepra ŝanĝo (preskribita de la leĝo – konkrete ni nun havas statuton kiel „enskribita societo“), ni informis la partoprenantojn pri la plano kaj plua […]

La 45-a LINGVA SEMINARIO en HODONÍN ĉe KUNŠTÁT

La 45-a LINGVA SEMINARIO en HODONÍN ĉe KUNŠTÁT de la 24-a ĝis la-28-a de aprilo 2017 Kutime la lingvaj seminarioj sub gvidado de Jindřiška Drahotová okazas en Skokovy. Ĉi-foje ĝi okazis en Hodonín ĉe Kunštát tuj post la AEH-kongreso de lundo ĝis vendredo. La eventon partoprenis 30 geesperantistoj kun eksterlandaj gastoj el Bulgario, Francio, Nederlando […]