Malfacila sorto de la unua E-monumento en la urbo Františkovy Lázně

Malfacila sorto de la unua E-monumento en la urbo Františkovy Lázně En julio 1887 aperis en Varsovio rusa lernolibro de nova universala komunikilo sub la nomo Internacia lingvo. La aŭtoro, kiu subskribis sin Doktoro Esperanto, estis ruse-pole-juda okulkuracisto Ludoviko Lazar Zamenhof. La uzita pseu-donimo donis nomon al la jam kreita artefarita lingvo Esperanto. Tial la […]

FVL – aŭ kiel la ĉeĥo sukcesis konsterni Brazilon

Biografion pri la vivo de eminenta ĉeĥo, kiu scipovis 104 lingvojn kaj verkis la unuan lernolibron de Esperanto por ĉeĥoj. Kompilis Jarmila Rýznarová. La libreton ni eldonis en malgranda eldonkvanto kaj vi povos akiri ĝin post interkonsento kun aŭtorino per telefono aŭ retposto (vidu la kontaktojn). Ĉe persona transpreno po Kĉ 50,- Ni havas lastajn […]

19. Esperanta tago

      La 19-a Esperanto-tago (4. 6. 2016) La unuan junian sabaton, en kastel-kafejo en Pardubice, renkontiĝis 45 esperantistoj kun siaj familianoj kaj kelkaj konatoj. Post nelongedaŭra jarkunsido, ĉe kiu estis traktita la nepra ŝanĝo (preskribita de la leĝo – konkrete ni nun havas statuton kiel „enskribita societo“), ni informis la partoprenantojn pri la […]

19. Esperanta tago

La 19-a Esperanto-tago (4. 6. 2016) La unuan junian sabaton, en kastel-kafejo en Pardubice, renkontiĝis 45 esperantistoj kun siaj familianoj kaj kelkaj konatoj. Post nelongedaŭra jarkunsido, ĉe kiu estis traktita la nepra ŝanĝo (preskribita de la leĝo – konkrete ni nun havas statuton kiel „enskribita societo“), ni informis la partoprenantojn pri la plano kaj plua […]

101-a Universala kongreso UEA en slovakia urbo Nitra

La semajnon inter 23. 7. ĝis 30. 7. 2016 vizitis preskaŭ 1 300 esperantistoj el 60 landoj. La programo de la kongreso estis bunta kiel ĉiam, sed jam la unuan vesperon, kiam okazis Nacia vespero, la koncerto de profesia folklora danc-ensemblo Lúčnica en slovakiaj naciaj kostumoj, kiu estis prezentita sur la placo kaj povis spekti […]