Seminář „EVROPSKÉ ŽELEZNICE: udržitelná železniční doprava“ v Pardubicích

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera a Český železničářský esperantský svaz, z. s.,připravili odborný seminář s mezinárodní účastí „EVROPSKÉ ŽELEZNICE: udržitelná železniční doprava“, který se konal 6.3.2023 na Dopravní fakultě Jana Pernera v Pardubicích. Na semináři vystoupili: Rodica Todor (RO): Projekt VERDEN. Vito Tornillo (IT): Kombinovaná doprava. Lars Sözüer (DE/CH): Přeprava jízdních kol ve vlacích. Roman […]