přihláška na 7.kongres AEH Hodonín

Závazná přihláška

na 7. kongres a jazykový seminář AEH v Zámečku Hodonín

u Kunštátu ve dnech 21. 4. – 28. 4. 2017

jméno …………………………………………………………….. dat.nar. ……………………

adresa ………………………………………………………………………………………………

číslo OP ………………………………………….. tel.č. ……………………………………..

e-mail …………………………………………………………………….. muž* – žena*

dieta: ne* – ano*: vegetarián* – diabetik* – jiná …………………..

Zúčastním se: pouze kongresu* semináře* celé akce*

sobotního výletu* nedělního výletu*

(Výlety a vstupy nejsou zahrnuty v ceně.)

Chci být ubytován/a/ s………………………………………………………………………..

Mohu přispět do programu v češtině* – v esperantu*

s přednáškou na téma:…………………………………………………………………………

jiné: ………………………………………………………………………………………………….

*) prosím označte

SPOJENÍ: z Prahy vlakem do Skalice nad Svitavou (např.R.Špilberk),

z Brna i od Přerova také vlakem do Skalice n/Svit. (R.,Sp.,Os.), dále

autobusem do Hodonína, nebo budeme svážet auty ze Skalice.

přijedu vlakem do stanice………………………………………..v hod…………………*

přijedu autobusem do stanice …………………………………. v hod………………… *

autem* poznámka:……………………………………………………………..

V ………………………. dne …………………… podpis …………………………………..